i-com v80t

โดย: เฉลิม [IP: 203.113.120.xxx]
เมื่อ: 2018-06-04 11:06:07
กดส่งแล้วเครื่องดับ(แบตเต็ม) ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุได
#1 โดย: เก่ง [IP: 192.55.18.xxx]
เมื่อ: 2018-06-05 19:39:52
battery แท้ไหมครับ
#2 โดย: เฉลิม [IP: 203.113.120.xxx]
เมื่อ: 2018-06-06 10:13:46
แบตแท้ครับ และใช้เซฟเวอร์ก็เป็น (ในกลุ่มเป็นสองเครื่องแล้ว)

ชื่อผู้ตอบ: