สอบถามเรื่องฝาหน้า icom 2gxe ครับ

โดย: E24PZF [IP: 1.20.85.xxx]
เมื่อ: 2018-03-30 17:50:11
จะสอบถามว่าฝาหน้าของ ICOM IC-2GXE ยังพอมีหรือไม่ครับ ถ้ายังมีเหลือราคาเท่าไรครับ

ชื่อผู้ตอบ: