ทำไมต้องใช้วิทยุ CB245

วิทยุ CB245 คืออะไร

วิทยุเครื่องแดง CB245 คือวิทยุที่ใช้คลื่นความถี่ 245 MHz ซึ่งเป็นความถี่ที่ กสทช. จัดให้เป็นความถี่ประชาชน สามารถมีและใช้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องสอบ แต่ต้องขออนุญาตใช้เครื่องตามระเบียบโดย กสทช. ค่าทำใบอนุญาตมีใช้ 535 บาท ตลอดอายุเครื่อง

 

ทำไมต้องใช้วิทยุ CB245

สำหรับงานที่ต้องการการประสานงานในพื้นที่กว้าง สั่งงานครั้งเดียวรับรู้ได้ทุกคน ทุกหน่วยงานรวดเร็วเป็นเอกภาพในบริเวณพื้นที่งานที่รับผิดชอบ สามารถประสานงานได้ทันที ในรัศมีครอบคลุม 2-3 กิโลเมตร และในบริเวณสถานที่โล่ง 3-5 กิโลเมตร เปรียบเทียบกับพื้นที่เกิน 500 ไร่ ซึ่งเพียงพอกับการใช้งาน

 • เครื่องแดงเป็นวิทยุประชาชนใคร ๆ ก็ใช้งานได้อิสระ ไม่ต้องพึ่งเครื่อข่ายมือถือ
 • ขอใบอนุญาตครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ ไม่ต้องเสียค่าบริการ Sim รายเดือน, ค่า Server และค่าบริการจิปาถะอื่น ๆ 
 • ใช้ติดต่อสื่อสารกันโดยตรงครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน มีโทรมาตรฐาน สำหรับป้องกันการรบกวนในช่องเดียวกัน และมีระบบป้องกันการดักฟัง
 • ในช่วงเวลาเร่งด่วนใช้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีดีเลย์ เพราะไม่ต้องพึ่งเครือข่ายมือถือที่มีความเสถียรที่ไม่แน่นอน
 • วิทยุเครื่องแดงออกแบบให้เป็นวิทยุสำหรับสื่อสารโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Applications software หรือ Server ที่มีความซับซ้อน
 • มีมาตรฐานต่าง ๆ รองรับ เช่น มาตรฐานทางทหาร มาตรฐานป้องกันฝุ่นและกันน้ำ

 

ใครใช้ได้บ้าง
ตามระเบียบ กสทช. วิทยุ CB245 เครื่องแดงนั้นเป็นวิทยุประชาชน ซึ่งแน่นอนว่าใคร ๆ ก็ใช้ได้

 • เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับงานธุรกิจเอกชน งานก่อสร้าง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล งานรักษาความปลอดภัย บ้านจัดสรร อาคารชุด     สำนักงาน     สวน ไร่นา การเกษตรและอื่น ๆ 
 • อาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ สำหรับประสานงานหน่วยงานเอกชนกับหน่วยงานรัฐ

     ประชาชนทั่ว ๆ ไป เช่น ออกทริป, แคมปิ้ง, กีฬา, ไลฟ์สไตล์ และใช้ส่วนตัว

 

ระวัง!!!! : เครื่องปลอม/เครื่องเถื่อน

 • เครื่อง ICOM แท้ต้องมีสติ๊กเกอร์ GSR เท่านั้น
 • ต้องมีสติ๊กเกอร์ กสทช. เพื่อไม่ให้หลงไปซื้อเครื่องปลอม/เคริื่องเถื่อน ผิดกฎหมาย 

     โดนจับปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • เครื่องวิทยุคมนาคม 5W ไม่มีการยกเว้นใบอนุญาตทุกกรณี

 

 

 

 
Visitors: 51,225