สมัครงาน

 

พนักงานบัญชี                                                                                                          

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีรับพิจราณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- บันทึกบัญชีทั่วไป
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

 

ผู้จัดการบัญชี

- เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
- มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีโดยตรงไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน
- จัดการวางระบบบัญชีบริษัทได้
- ปรับปรุงรายการและปิดบัญชีประจำเดือน
- สามารถปิดงบการเงินประจำปีได้
- สามารถควบคุมงานทางด้านบัญชีทั้งหมดได้


ธุรการทั่วไป 1 ตำแหน่ง

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอก

 

ธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอก


ช่างอิเลคทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง

- เพศชาย-หญิง
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปวส. และปริญญาตรี
- สามารถอ่านแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้ หรือมีประสบการณ์ในการซ่อม
วิทยุสื่อสาร/มือถือ/พาวเวอร์ซัพพลายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และรับนักศึกษาฝึกงานSales 2 ตำแหน่ง
- เพศ ชายหรือหญิง บุคลิกภาพดี
- จบการศึกษาระดับชั้นปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ส่วนตัว
- หากมีความรู้ด้านวิทยุสื่อสาร และระบบ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากพักอาศัยอยู่แถวบางนา บางพลี สำโรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- เพศ ชายหรือหญิง บุคลิกภาพดี
- จบการศึกษาระดับชั้นปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง 
- ตรวจเช็ครายการวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องจักร,วัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องใช้สำนักงานว่าถูกต้อง ตามที่ผู้ขอซื้อต้องการหรือไม่ก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา
- ดำเนินการจัดทำ ควบคุม และลงทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ผ่านทาง

e-mail : info@gsimon.com , Fax. 02-361-8275 หรือ เขียนใบสมัครได้ที่ บริษัท ยี. ซีมอน เรดิโอ จำกัด
1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น16 ห้องเอ-ซี2 ซ.บางนา-ตราด25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 023618261-7 หรือ 0816439181


ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.