สมัครงาน

ธุรการ 2 ตำแหน่ง
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆได้ทั้งภายในและภายนอกช่างอิเลคทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง
- เพศชาย-หญิง
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปวส. และปริญญาตรี
- สามารถอ่านแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้ หรือมีประสบการณ์ในการซ่อม
วิทยุสื่อสาร/มือถือ/พาวเวอร์ซัพพลายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษSales 2 ตำแหน่ง
- เพศ ชายหรือหญิง บุคลิกภาพดี
- จบการศึกษาระดับชั้นปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ส่วนตัว
- หากมีความรู้ด้านวิทยุสื่อสาร และระบบ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากพักอาศัยอยู่แถวบางนา บางพลี สำโรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ผ่านทาง

e-mail : info@gsimon.com , Fax. 02-361-8275 หรือ เขียนใบสมัครได้ที่ บริษัท ยี. ซีมอน เรดิโอ จำกัด
1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น16 ห้องเอ-ซี2 ซ.บางนา-ตราด25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.